Blog Đồng hồ Ogival

Blog chia sẽ về Đồng hồ Ogival, đồng hồ chính hãng

Entries from 2017-09-27 to 1 day

Tôi đã chọn đồng hồ Citizen Eco-Drive, còn bạn?

Do công việc của tôi rất bận rộn, mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ hình như chưa đủ với tôi. Làm sao để quản lý tốt quỹ thời gian hạn hẹp của mình. Tôi nghĩ ngay đến một chiếc đồng hồ xinh xắn. Bạn tôi là nhân viên bán hàng cho một cửa hàng đồng …